O Noua Sansa | O Noua Viata

Asistent personal si/sau insotitor

Asistentul personal si/sau insotitor Asistentul personal si/sau insotitor

In intelesul Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, expresia asistent personal al persoanei cu handicap grav are urmatoarea semnificatie: "persoana care supravegheaza, acorda asistenta si ingrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap". (Art. 5. 6. Lege nr. 448/2006)

Asistentul personal poate fi chiar una din rudele persoanei cu handicap sau poate fi un asistent personal profesionist.

Servicii si prestatii sociale - Dreptul la Asistent personal

Persoana cu handicap grav are dreptul, in baza evaluarii sociopsihomedicale, la un asistent personal. (Art. 35. Lege nr. 448/2006)

In cazul in care intr-o familie exista doua sau mai multe persoane cu handicap grav cu drept la asistent personal, fiecare dintre acestea beneficiaza de asistent personal. (Art. 24. - (1) HG 268/2007)

Copilul cu handicap pentru care s-a dispus o masura de protectie speciala la asistent maternal nu beneficiaza de asistent personal. (Art. 24. - (2) HG 268/2007)

Conditii de incadrare ale asistentului personal

Poate fi incadrata cu contract individual de munca in functia de asistent personal, persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

 • a) are varsta minima de 18 ani impliniti;
 • b) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea ocupatiei de asistent personal;
 • c) are capacitate deplina de exercitiu;
 • d) are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;
 • e) a absolvit cel putin cursurile invatamantului general obligatoriu, cu exceptia rudelor si afinilor pana la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum si cu exceptia sotului sau sotiei, dupa caz; in situatii exceptionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana care urmeaza sa indeplineasca functia de asistent personal, Directia Protectia Persoanelor cu Handicap (DPPH), poate aproba derogarea de la indeplinirea conditiilor de studii si in cazul altor persoane. (Art. 36. - (1) Lege nr. 448/2006)

Nu pot detine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 7 ani. (Art. 36. - (2) Lege nr. 448/2006)

Contractul individual de munca al asistentului personal se incheie cu primaria localitatii de domiciliu sau resedinta a persoanei cu handicap grav, dupa caz, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii cererii. (Art. 39. - (1) Lege nr. 448/2006)

Contractul individual de munca se intocmeste in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, iar cel de-al treilea exemplar se transmite Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Judetene, respectiv locale ale Sectoarelor Municipiului Bucuresti, in termen de 5 zile de la incheierea acestuia. (Art. 39. - (2) Lege nr. 448/2006)

Modalitatile si conditiile de incheiere, modificare si incetare a contractului individual de munca al asistentului personal se completeaza cu prevederile Legii nr. 53/2003 repubicata 2011 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. (Art. 39. - (3) Lege nr. 448/2006)

Contractul individual de munca al asistentului personal inceteaza de drept in cazul decesului persoanei cu handicap grav. (Art. 39. - (4) Lege nr. 448/2006)

Pentru a fi incadrata ca asistent personal, persoana respectiva se va prezenta la primaria localitatii de domiciliu sau de resedinta a persoanei cu handicap grav si va depune un dosar continand urmatoarele documente:

 • a) cerere de angajare;
 • b) copie de pe actele de identitate si de stare civila;
 • c) copie de pe actele de studii;
 • d) cazier judiciar;
 • e) adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de alta unitate sanitara autorizata, care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • f) acordul persoanei cu handicap sau, dupa caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat in scris, pentru angajare;
 • g) declaratie pe propria raspundere ca va respecta obligatiile prevazute la art. 38 din lege.
 • h) acordul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, exprimat in scris, referitor la optiunea parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, adultilor cu handicap grav ori reprezentantilor legali ai acestora, cu exceptia celor cu handicap vizual grav. (Art. 25. - (1) HG 268/2007)

Angajarea asistentului personal se face in maximum 30 de zile de la depunerea dosarului cu documentele prevazute. In aceasta perioada, primaria localitatii de domiciliu sau de resedinta a persoanei cu handicap grav face demersurile necesare in vederea efectuarii anchetei sociale la domiciliul sau resedinta persoanei care doreste sa se angajeze ca asistent personal. (Art. 25. - (2) HG 268/2007)

Daca ancheta sociala se finalizeaza cu recomandarea in vederea angajarii, asistentului personal i se intocmesc contractul de munca si actul aditional la acesta referitor la respectarea prevederilor art. 38 lit. b) din lege. (Art. 25. - (3) HG 268/2007)

Salariul minim pe economie creste de la 1 octombrie 2023 la 3.300 lei - cu un net de 2.079 lei, pentru un program complet de lucru de 165,333 de ore in medie pe luna. 

VENITUL SALARIAL AL ASISTENTULUI PERSONAL LA DATA DE 01.10.2023

Salariul de baza al asistentului personal se stabileste prin similitudine, conform gradatiei salariatului, in baza art. 39, alin (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, coroborat cu HG Nr. 900/2023

 • GRADATIA 0 - 3.300 lei brut
 • GRADATIA 1 - 3.300 + 7,5% = 3.548 lei brut
 • GRADATIA 2 - 3.548 + 5% = 3.725 lei brut
 • GRADATIA 3 - 3.725 + 5% = 3.911 lei brut
 • GRADATIA 4 - 3.911 + 2,5% = 4.009 lei brut
 • GRADATIA 5 - 4.009 + 2,5% = 4.109 lei brut

In anul 2023, asistentul personal al persoanei cu handicap grav beneficiaza si de:

INDEMNIZATIE DE VACANTA in valoare de 1.450 lei (OUG nr. 131/2021 care completeaza Lege nr. 153/2017, Art. 26 alin. 4, 5). 

INDEMNIZATIE DE HRANA in valoare de 347 lei (OUG nr. 130/2021 care completeaza Legea nr. 153/2017, Art. 18 alin. 1).

Din data de 1 ianuarie 2023, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate este de 1.428 lei (80% din valoarea unui punct de pensie - 1.785 lei).

Valoarea punctului de pensie a crescut de la data de 01.01.2023 la 1.785 lei, ceea ce reprezinta o majorare cu 12,5% fata de valoarea precedenta (OUG nr. 168/2022), iar cuantumul indemnizatiei pentru pensionarii cu dizabilitati va fi de 1.428 lei.

Pentru intervalul calendaristic cuprins intre data de 1 octombrie 2023 si data de 1 februarie 2024, persoanele cu handicap grav beneficiaza de conditiile legale pentru urmatoarele drepturi banesti:

 • Persoanele cu handicap gradul grav cu indemnizatie de insotitor prin Primarie si fara asistent personal, vor primi 2.079 lei net, echivalentul gradatiei zero plus indemnizatia de handicap in valoare de 419 lei si bugetul complementar de 180 lei, in total 2.678 lei in mana.
 • Pensionarii de invaliditate incadrati in gradul grav de invaliditate, cu indemnizatie de insotitor prin Casa de Pensii, deci fara asistent personal, vor primi conform Legii nr. 263/2010 suma de 1.428 lei net, plus indemnizatia de handicap in valoare de 419 lei si bugetul complementar de 180 lei, in total 2.027 lei in mana.
 • Persoanele cu handicap grav care au optat pentru un asistent personal, vor incasa in continuare prestatia sociala alcatuita din indemnizatia de handicap in valoare de 419 lei si bugetul complementar de 180 lei, iar asistentul personal va primi minim 2.079 lei salariu net, in functie de gradatia in care se incadreaza raportata la transele de vechime in munca - Legea nr. 153/2017 {Art 10. (4)}, plus indemnizatie de hrana in cuantum de 347 lei brut.

Optarea primirii indemnizatiei de insotitor prin DGASPC

Datorita numeroaselor nemultumiri din teritoriu cu privire la diferenta neechitabila, in prezent de 652 lei (2.079 - 1.428 = 652), dintre cuantumurile indemnizatiilor de insotitor primite prin Casele de Pensii si cele primite prin Primarii, dorim sa va aducem la cunostinta cadrul legal prin care puteti beneficia de cuantumul mai mare in baza unei cereri adresate DGASPC-ului judetean.

Persoanele care au calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, inclusiv dupa trecerea la pensie pentru limita de varsta si primesc indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010 prin Casa Nationala de Pensii Publice, calculata la 80% din valoarea punctului de pensie (in prezent de 1.785 lei), pot opta pentru primirea indemnizatiei de insotitor prevazuta la art. 43 si art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, prin AJPIS-uri. Mai multe detalii AICI

Pentru modelul de Cerere (Anexa 1 la Procedura) - care se completeaza in 2 exemplare si se depune la AJPIS-ul local precum si pentru alte precizari, puteti consulta Ordinul nr. 2.272 din 2013, AICI

Indemnizatia prevazuta la art. 37 alin. (3) din lege se asigura o singura data pe an, indiferent daca asistentul personal efectueaza concediul de odihna in transe. (Art. 26. - (1) HG 268/2007)

In cazul copilului cu handicap, indemnizatia se acorda parintelui sau reprezentantului legal. (Art. 26. - (2) HG 268/2007)

Parintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav care au optat sau care vor opta pentru primirea indemnizatiei lunare si nu pentru un asistent personal, angajat al primariei, vor primi 2.079 lei la care se adauga bugetul personal complementar de 359 lei si indemnizatia de hrana, 347 lei impozabili.

Indemnizatia sociala pentru pensionari este de 1.125 lei, aceasi valoare ca si pensia minima garantata.

Obigatiile angajatorului (autoritatile administratiei publice locale)

Autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (2) au obligatia:

 • a) de a angaja si salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, in conditiile legii;
 • b) de a asigura si garanta plata indemnizatiei lunare, in cazul in care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta. (Art. 44. Lege nr. 448/2006)

Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa prevada si sa garanteze in bugetul local sumele necesare din care se suporta salarizarea, precum si celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. (Art. 40. - (1) Lege nr. 448/2006)

Serviciul public de asistenta sociala dispune efectuarea de controale periodice asupra activitatii asistentilor personali si prezinta semestrial un raport consiliului local. (Art. 40. - (2) Lege nr. 448/2006)

Pe perioada concediului de odihna, angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu handicap grav un inlocuitor al asistentului personal, inclusiv in cazul in care asistentul personal este ruda pana la gradul al IV-lea inclusiv a acesteia. (Art. 37. - (2) Lege nr. 448/2006)

In situatia in care angajatorul nu poate asigura un inlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acorda o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal sau gazduirea intr-un centru de tip respiro. (Art. 37. - (3) Lege nr. 448/2006)

In aplicarea prevederilor art. 38 lit. a) din lege, autoritatile publice locale au obligatia sa asigure gratuit instruirea asistentilor personali, tematica acesteia fiind stabilita prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap. (Art. 27. HG 268/2007)

Monitorizarea realizarii instruirii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav revine in sarcina Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Judetene, respectiv locale ale Sectoarelor Municipiului Bucuresti, si in coordonare metodologica cu Directia Generala Protectia Persoanelor cu Handicap (DGPPH). (Art. 28. , HG 268/2007)

Serviciul public de asistenta sociala de la nivelul primariei sau, in cazul Municipiului Bucuresti, Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului prezinta semestrial consiliului local un raport care contine cel putin urmatoarele:

 • a) dinamica angajarii asistentilor personali;
 • b) informatii privind modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihna, in stransa legatura cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro;
 • c) informatii privind numarul de asistenti personali instruiti;
 • d) numarul de controale efectuate si problemele sesizate. (Art. 29. - (1) HG 268/2007)

In termen de 30 de zile, raportul prezentat consiliului local va fi transmis spre informare Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Judetene si secretariatului Comisiei Judetene pentru Incluziune Sociala, respectiv a Municipiului Bucuresti, din cadrul Directiei de Munca, Solidaritate Sociala si Familie Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti. (Art. 29. - (2) HG 268/2007)

Drepturile asistentului personal

Pe perioada ingrijirii si protectiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de munca, asistentul personal are urmatoarele drepturi:

 • a) salariu de baza stabilit potrivit dispozitiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi, precum si spor de vechime si alte sporuri aferente acordate in conditiile legii;
 • b) program de lucru care sa nu depaseasca in medie 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana;
 • c) concediu anual de odihna, potrivit dispozitiilor legale aplicabile personalului incadrat in institutii publice;
 • d) transport urban gratuit, in conditiile prevazute la art. 23;
 • e) transport interurban, in conditiile prevazute la art. 24. (Art. 37. - (1) Lege nr. 448/2006)

Invalizii de razboi care au si calitatea de persoane cu handicap grav si sunt pensionari de invaliditate gradul I beneficiaza atat de dreptul prevazut la alin. (2), cat si de dreptul prevazut la art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificarile si completarile ulterioare. (Art. 42. - (3) Lege nr. 448/2006)

Obligatiile asistentului personal

Asistentul personal are urmatoarele obligatii principale:

 • a) sa participe, o data la 2 ani, la instruirea organizata de angajator;
 • b) sa semneze un angajament, ca act aditional la contractul individual de munca, prin care isi asuma raspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
 • c) sa presteze pentru persoana cu handicap grav toate activitatile si serviciile prevazute in contractul individual de munca, in fisa postului si in planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv in planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
 • d) sa trateze cu respect, buna-credinta si intelegere persoana cu handicap grav si sa nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
 • e) sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita in starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege. (Art. 38. Lege nr. 448/2006)

Optiunea pentru asistent personal sau indemnizatie de insotitor

Adultul cu handicap vizual grav poate opta pentru asistent personal sau indemnizatie de insotitor. (Art. 42. - (1) Lege nr. 448/2006)

Persoanele cu handicap grav care au si calitatea de pensionari de invaliditate gradul I pot opta pentru indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 61 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru asistent personal. Dreptul de optiune se mentine si in cazul trecerii pensionarilor de invaliditate la pensia pentru limita de varsta. (Art. 42. - (2) Lege nr. 448/2006)

Parintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav, adultii cu handicap grav ori reprezentantii legali ai acestora, cu exceptia celor cu handicap vizual grav, pot opta intre asistent personal si primirea unei indemnizatii lunare. (Art. 42. - (4) Lege nr. 448/2006)

Optiunea se exprima prin cerere adresata in scris Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Judetene, respectiv locale ale Sectoarelor Municipiului Bucuresti, si devine valabila numai pe baza acordului exprimat in scris al acestora. (Art. 42. - (5) Lege nr. 448/2006)

Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Judetene, respectiv locale ale Sectoarelor Municipiului Bucuresti, vor comunica angajatorului, in termen de 5 zile, acordul pentru optiunea exprimata in conditiile prevazute la alin. (5). (Art. 42. - (6) Lege nr. 448/2006)

Indemnizatia lunara prevazuta la art. 42 alin. (4) este in cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradatia 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementeaza nivelul de salarizare a personalului platit din fonduri publice (Art 10 alin (1) din OUG nr. 51/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative care modifica alin (1) al art 43 din Legea 448/2006).

Plata indemnizatiei lunare se asigura de primariile in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap grav. (Art. 43. - (2) Lege nr. 448/2006)

Plata indemnizatiei se face pe perioada valabilitatii certificatului de incadrare in grad de handicap, emis de Comisiile de Protectie a Copiilor sau de Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, dupa caz. (Art. 43. - (3) Lege nr. 448/2006)

Nu pot beneficia de indemnizatia lunara:

 • a) parintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav care se afla in internate ori in centre de plasament aferente unitatilor sau institutiilor de invatamant special;
 • b) adultii cu handicap grav sau reprezentantii lor legali pe perioada in care adultii cu handicap grav se afla in centre rezidentiale publice, cu exceptia centrului de tip respiro, ori in alte tipuri de institutii publice cu caracter social in care se asigura intretinere completa din partea autoritatii administratiei publice;
 • c) persoanele cu handicap grav care sunt retinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsa privativa de libertate, pe perioada retinerii, arestarii ori a detentiei. (Art. 43. - (4) Lege nr. 448/2006)

Dreptul de optiune exprimat in temeiul prevederilor art. 42 alin. (4) din lege opereaza numai in conditiile in care documentul care atesta incadrarea in grad de handicap cuprinde mentiunea: "cu asistent personal". (Art. 30. - (1) HG 268/2007)

Indemnizatia prevazuta la art. 43 alin. (3) din lege se acorda incepand cu luna urmatoare depunerii cererii si inceteaza cu luna urmatoare celei in care persoana cu handicap nu mai indeplineste conditiile care au dus la stabilirea dreptului. (Art. 30. - (2) HG 268/2007)

Drepturi de care beneficiaza persoanele cu handicap grav

Persoanele cu handicap grav beneficiaza de:

 • asistenta medicala gratuita;
 • medicamente gratuite;
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu;
 • voucher cu o valoare de max 23.000 lei pentru tehnologie asistiva;
 • servicii gratuite de cazare si masa si pentru insotitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare;
 • un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an;
 • bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive;
 • card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare; autovehiculul care transporta o persoana cu handicap posesoare de card-legitimatie beneficiaza de parcare gratuita;
 • scutire de la plata impozitului pe venit;
 • scutire de la plata impozitului pentru cladirea aflata in proprietate sau co-proprietate folosita ca domiciliu; 
 • scutire de la plata impozitului pentru terenul aferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau co-proprietatea acestora;
 • scutire de la plata impozitului pentru mijloacele de transport aflate in proprietate sau coproprietate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilui;
 • acordarea unei camere de locuit, suplimentar fata de normele minimale de locuit prevazute de lege;
 • stabilirea chiriei, la tariful minim prevazut de lege, beneficiaza si adultul cu handicap accentuat si familia sau reprezentantul legal pe perioada in care are in ingrijire un copil ori un adult cu handiap grav;
 • un asistent personal angajat de primaria localitatii de domiciliu sau resedinta a persoanei cu handicap grav, (doar in cazul persoanei cu handicap grav, cu asistent personal);
 • adultul cu handicap vizual grav poate opta pentru asistent personal sau indemnizatie de insotitor.
 • asistenta juridica gratuita (tutela si curatela).

Persoanele cu handicap grav beneficiaza de gratuitatea transportului gratuit urban, acordate, potrivit legii, pentru adultii cu handicap accentuat sau grav, pentru asistentii personali, asistentii personali profesionisti si insotitorii acestora, precum si pentru asistentii personali si insotitorii copiilor cu handicap grav sau accentuat.

 • card de parcare;
 • legitimatie de dizabilitate - disability card, republicata, valabila pe intreg teritoriul tarii;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata;
 • decont lunar abonament Metrorex - cu numar nelimitat calatorii;
 • optiune intre gratuitatea transportului interurban (feroviar, rutier sau naval pentru transport fluvial) pentru 24 calatorii pe an calendaristic pentru adultul cu handicap grav si insotitorul acestuia sau decont carburant pentru autoturismul aflat in proprietatea persoanei cu handicap, a insotitorului, familiei sau asistentul personal al acesteia in limita de 1.500 lei anual in conditiile prevazute in HG 1118/2020;
 • scutire de la plata tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale in baza rovinietei, pentru persoanele cu handicap, precum si pentru insotitorii sau asistentii personali ai acestora, dupa caz;
 • suportarea dobanzii pentru creditul contractat pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte, conform nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 euro, iar restituirea sa nu depaseasca 10 ani; in situatia achizitionarii de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netrasferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depasi 20.000 euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani;
 • suportarea dobanzii pentru creditul contractat pentru tehnologii asistive si de acces, cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani - art. 27 (12) din Legea 448/2007;

Legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata este valabila pe intregul teritoriu al tarii, fiind recunoscuta de toate regiile de transport local, si este eliberata de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene.

Prestatiile sociale pentru persoanele cu handicap

Adultul cu handicap vizual grav primeste pentru plata insotitorului o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal cu gradatia zero in cuantum de 2.079 lei net.

In perioada 01.03.2023 - 01.03.2024, ISR (598 Lei), valoarea prestatiilor sociale este de:

 • 599 lei (419 lei indemnizatia lunara si 180 lei bugetul personal complementar), pentru persoane adulte cu handicap grav;
 • 449 lei (317 lei indemnizatia lunara si 132 lei bugetul personal complementar), pentru persoane adulte cu handicap accentuat;
 • 72 lei (bugetul personal complementar), pentru persoane adulte cu handicap mediu .
 • 359 lei (bugetul personal complementar) pentru parintele sau persoana desemnata pentru protectia si ingrijirea copilului cu handicap grav;
 • 209 lei (bugetul personal complementar) pentru parintele sau persoana desemnata pentru protectia si ingrijirea copilului cu handicap accentuat;
 • 72 lei (bugetul personal complementar) pentru parintele sau persoana desemnata pentru protectia si ingrijirea copilului cu handicap mediu.

Plata drepturilor se realizeaza prin primarii sau prin directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene - DGASPC.

Sanatate si recuperare

Pentru intervalul calendaristic cuprins intre data de 1 martie 2023 - 1 martie 2024, indemnizatia pentru cresterea copilului precum si alte forme de sprijin destinate cresterii copilului, au urmatoarele valori:

 • CONCEDIU SI INDEMNIZATIE pentru cresterea copilului pana la implinirea de catre copil a varstei de 7 ani (in cazul copilului incadrat in grad de handicap) - 1.495 lei (OUG nr. 111/2010, Art. 2 alin (2));
 • STIMULENT DE INSERTIE daca parintele se intoarce la munca inainte de finalizarea concediului pentru cresterea copilului cu dizabilitati - 1.500 lei (daca persoanele indreptatite obtin venituri inainte de implinirea de catre copil a varstei de 1 an. Cuantumul de 1.500 lei se acorda pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani) si 650 lei net (daca persoanele indreptatite obtin venituri dupa implinirea de catre copil a varstei de 1 an. (OUG nr. 111/2010, Art. 7 alin (1));
 • CONCEDIU SI INDEMNIZATIE pentru ingrijirea copilului incadrat in grad de handicap pana la varsta de 18 ani - 1.495 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 31 alin (1) si (2));
 • PROGRAM DE LUCRU REDUS la 4 ore pentru unul dintre parinti sau pentru persoana care se ocupa efectiv de ingrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat), pana la implinirea de catre acesta a varstei de 18 ani, in conditiile prevazute de Codul muncii si o indemnizatie compensatorie - 748 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (a) si alin (5));
 • CONCEDII MEDICALE, acordate in conditiile legii, pentru ingrijirea copilului cu handicap care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni intercurente, precum si pentru recuperare/reabilitare, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani (OUG nr. 185/2005, Art. 32 alin (1) lit. (b));
 • SPRIJIN LUNAR acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizeaza alte venituri in afara beneficiilor de asistenta sociala destinate persoanelor cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani - 673 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (c));
 • SPRIJIN LUNAR acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizeaza alte venituri in afara beneficiilor de asistenta sociala destinate persoanelor cu handicap, pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani - 523 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (c));
 • SPRIJIN LUNAR acordat persoanei care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente, pana la implinirea de catre copilul cu handicap a varstei de 3 ani - 523 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (d));
 • SPRIJIN LUNAR acordat persoanei care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente, pentru copilul cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani - 224 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (d));
 • SPRIJIN LUNAR pentru persoana cu handicap grav sau accentuat, care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente si care are in intretinere un copil in varsta de pana la 2 ani - 673 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (2));
 • SPRIJIN LUNAR pentru persoana cu handicap grav sau accentuat, care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente si care are in intretinere un copil cu varsta cuprinsa intre 2 si 7 ani - 224 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (2)).
 • INDEMNIZATIE DE HRANA in valoare de 347 lei (Lege nr. 153/2017, Art. 18 alin. 1)
 • INDEMNIZATIE DE VACANTA in valoare de 1.450 lei (Lege nr. 153/2017, Art. 26 alin. 4, 5)

De drepturile prevazute la alin. (1) si (2) beneficiaza, la cerere, unul dintre parinti, persoana careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei, persoana care a adoptat copilul sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, precum si persoana care a fost numita tutore, cu exceptia asistentului maternal profesionist. (Art. 12. - (3) Lege nr. 448/2006)

De drepturile prevazute la alin. (1) lit. a)-g) si la alin. (2) nu pot beneficia persoanele care au in acelasi timp si calitatea de asistent personal pentru acelasi copil sau care primesc indemnizatia prevazuta la art. 42 alin. (4). (Art. 12. - (4) Lege nr. 448/2006)

Insotitorul copilului sau adultului cu handicap grav ori accentuat poate fi orice persoana care insoteste copilul sau adultul, inclusiv asistentul personal in cazul copilului ori adultului cu handicap grav. (Art. 7. HG 268/2007)

Educatie

Prescolarii, elevii si studentii cu handicap, impreuna cu asistentii personali si asistentii personali profesionisti, dupa caz, au dreptul la locuri gratuite in tabere de odihna, o data pe an, indiferent de forma de invatamant. (Art. 18. Lege nr. 448/2006)

Transport

Persoanele cu handicap grav si accentuat beneficiaza de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul. (Art. 23. - (1) Lege nr. 448/2006)

* Beneficiaza de prevederile alin. (1) si urmatoarele persoane: d) asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav; (Art. 23. - (2) Lege nr. 448/2006)

 • card de parcare;
 • legitimatie de dizabilitate - disability card, republicata, valabila pe intreg teritoriul tarii;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata;
 • decont lunar abonament Metrorex - cu numar nelimitat calatorii;
 • optiune intre gratuitatea transportului interurban (feroviar, rutier sau naval pentru transport fluvial) pentru 24 calatorii pe an calendaristic pentru adultul cu handicap grav si insotitorul acestuia sau decont carburant pentru autoturismul aflat in proprietatea persoanei cu handicap, a insotitorului, familiei sau asistentul personal al acesteia in limita de 1.500 lei anual in conditiile prevazute in HG 1118/2020;
 • scutire de la plata tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale in baza rovinietei, pentru persoanele cu handicap, precum si pentru insotitorii sau asistentii personali ai acestora, dupa caz;

Persoanele cu handicap cu afectiuni renale care necesita hemodializa in alte localitati decat cele de domiciliu beneficiaza de gratuitatea transportului interurban si peste limita prevazuta, la alegere, cu tren clasa II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, in functie de recomandarea centrului de dializa. Beneficiaza de aceste prevederi si asistentii personali sau insotitorii persoanelor cu handicap care necesita hemodializa.
Persoanele cu handicap pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuitatii la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul aflat in proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, insotitorului sau furnizorului de servicii sociale, fara a depasi suma de 1.500 lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat (Legea nr. 145/2020).

Persoanele diagnosticate cu tuberculoza, asigurate in cadrul sistemului public de asigurari sociale de sanatate, au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare, pe toata perioada de tratament, pana la vindecare.

In cursul unui an, numarul de calatorii pentru care se deconteaza carburant este de maxim 24 de calatorii pentru persoana cu handicap grav si 12 calatorii pentru persoana cu handicap accentuat. Suma maxima ce se poate deconta este de 1.500 lei in cazul persoanei cu handicap grav si 750 lei in cazul persoanei cu handicap accentuat.

Acordarea bonurilor de carburant si/ sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul aflat in proprietatea persoanelor cu handicap si/ sau a familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau insotitorului, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, a parintelui, a tutorelui, asistentului maternal sau persoanei care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat se face astfel:

 • semestrial, daca documentul care atesta incadrarea in grad de handicap are valabilitate permanenta;
 • trimestrial sau chiar lunar, in functie de perioada de valabilitate a documentului care atesta incadrarea in grad de handicap.

Cererea de acordare a bonurilor de carburant ori decontare a carburantului si/ sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice, depusa (fie fizic, fie prin mijloace electronice) la DGASPC, trebuie sa cuprinda o declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca deplasarile facute cu autoturismul sunt in interesul persoanei cu handicap, precum si acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

* Beneficiaza de prevederile alin. (5) si asistentii personali sau insotitorii persoanelor cu handicap care necesita hemodializa. (Art. 24. - (6) Lege nr. 448/2006)

Servicii sociale

Dreptul la asistenta sociala sub forma de servicii sociale se acorda la cerere sau din oficiu, dupa caz, pe baza actelor doveditoare, in conditiile prevazute de lege. (Art. 31. - (1) Lege nr. 448/2006)

Cererea pentru acordarea dreptului la servicii sociale se inregistreaza la autoritatea administratiei publice locale in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap. (Art. 31. - (2) Lege nr. 448/2006)

Cererea si actele doveditoare se depun spre inregistrare de persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organizatia neguvernamentala al carei membru este persoana cu handicap. (Art. 31. - (3) Lege nr. 448/2006)

In vederea asigurarii serviciilor sociale necesare persoanelor cu handicap, autoritatile publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri speciale: e) sa asigure instruirea in problematica specifica a persoanei cu handicap a personalului care isi desfasoara activitatea in sistemul de protectie a persoanelor cu handicap, inclusiv a asistentilor personali si a asistentilor personali profesionisti; (Art. 31. - (4) Lege nr. 448/2006)

Baza legala

 • Lege nr. 448/2006 (actualizata) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati;
 • HG nr. 268/2007 - Normele metodologice de aplicare a Legii 448/2006;

Raspunderea juridica

Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare de catre asistentul personal a obligatiilor prevazute de dispozitiile legale in sarcina lui, precum si a celor prevazute in contractul individual de munca atrage raspunderea disciplinara, civila sau, dupa caz, penala a acestuia, in conditiile legii. (Art. 41. Lege nr. 448/2006)

Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea dispozitiilor art. 15 alin. (1), cu amenda de la 6.000 lei la 12.000 lei;
b) nerespectarea dispozitiilor art. 18-20, art. 21 alin. (3) şi (4), art. 22, art. 23 alin. (1) si (2), art. 24, 30 si 31, art. 33 alin. (1), art. 34 alin. (3), art. 51 alin. (4), art. 55 alin. (1), art. 61-64, art. 65 alin. (1), (2) si (5), art. 66-68, art. 69 alin. (1), art. 70, 71 si art. 82, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;

Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. (Art. 100. - (5) Lege nr. 448/2006)

Articol scris de Daniel Necsulescu, project manager ProStemCell.org. Toate drepturile rezervate.

ATENTIE: Preluarea acestui articol este INTERZISA fara acordul in scris al ProStemCell.org


Feedback

Parerea ta conteaza!

O NOUA SANSA | O NOUA VIATA urmareste sa schimbe imaginea dizabilitatii in ceva sexy si atragator. Experiente din scaunul rulant.

Informatii pentru paraplegici, tetraplegici si insotitorii lor, pentru cei care au suferit un traumatism de coloana vertebrala sau alte boli invalidante ale coloanei/maduvei spinarii.

Handicapul este o arta. Este un mod ingenios de a trai
Neil Marcus

Copyright © 2023

Top Desktop version